igartza-dolarea-ibilbidea.png

3. DOLAREA: ANTIC HOSTAL D’IGARTZA

El cup de 1611 era l’antic hostal d’Igartza. Isabel de Lobiano, senyora d’Igartza, ordenà construir l’antiga posada.

  • Per què? És un antic hostal de camí més d’aquella època.
  • On ara hi ha la posada, abans hi havia el cup del palau: s’anomenava «La Casilla del Lagar d’Igartza».
    • El cup d’Igartza donava servei a la producció del “mayorazgo” (nom donat a Castella, durant l’edat mitjana, a la institució per la qual un determinat nombre de béns del patrimoni familiar era considerat una unitat inalienable per tal de preveure, així, l’ordre successori, basat en l’heretatge per primogenitura) d’Igartza i dels masos. El cup manté la seva ubicació original (a la cafeteria de l’hotel).

LA SIDRA: Al País Basc, les valls cantàbriques gaudeixen d’un clima idoni per a plantar-hi pomeres (les vinyes troben un clima més adequat al vessant mediterrani, la Rioja alabesa i la ribera de Navarra).

Com funciona: Es tritura a la cubeta de fusta, es premsa amb els 3 cargols, i el suc cau a la bóta del pis inferior. La primera sidra es beu cap a finals de gener.

L’edifici:

  • Algunes de les finestres i dels arcs es trobaven paredats, ja que la família que l’habitava l’adaptà a les seves necessitats. Les portes grans conduïen als estables, i les més petites, a l’habitatge.
  • El pis superior del cup està construït amb maons (els maons normalment els fabricaven artesans de Lapurdi, com en aquest cas).
  • L’últim annex és recent, ja que es considerà que era necessari disposar d’habitacions i d’un restaurant per tal que el projecte fos viable.
  • És un dels hostals de camí més antics del País Basc.