Història

historia-igartza-ondare-multzoa.png


L’origen del conjunt monumental d’Igartza es remunta a l’Edat Mitjana, però sempre ha conservat la capacitat i la voluntat d’adaptar les instal·lacions productives, el molí, la ferreria i les infraestructures hidràuliques als nous temps.  De fet, foren els ferrers d’Igartza qui, al segle XIX crearen, un quilòmetre riu avall, la Fábrica Hierros de San Martín, que posteriorment esdevindria la CAF. A mitjan segle XX, es construiren diversos pavellons de l’empresa Indar damunt de la ferreria d’Igartza, fet que provocà una nova revolució industrial en aquest indret.

Durant la primera dècada del segle XXI, tot i que Beasain experimentà un gran creixement urbanístic, el conjunt d’Igartza es conservà i se’n reconegué el seu valor. Fou un gran encert. El nou ús va permetre mantenir-ne la continuïtat i els edificis que formen el conjunt van recobrar el seu significat.

 

Vídeo de la història del Palau d’Igartza

play-icon2.png

Patrimoni cultural

Beasaingo Paperak