igartza-jauregia-ibilbidea.png

6. IGARTZA: El palau de fusta (segles XVI-XIX)

Abans d’entrar al palau d’Igartza parlarem sobre l’escut d’armes de Maria d’Igartza.

 • Tota l’estructura és de fusta, i l’exterior de pedra.
 1. Quan els camperols tallaren i transportaren la fusta.
 • El disseny i treballs de muntatge dels mestres fusters.
 • Una impressionant estructura de fusta sobre murs de pedra.
 • La fusteria d’armar, les bigues, les columnes i les voltes de creuaria aporten una aparença exòtica a l’edifici, fet poc habitual al País Basc. Es tracta del palau de fusta més gran del País Basc, l’únic que disposa d’un pati central, i l’únic amb una galeria en voladís.
 • Disposa de dues espitlleres que servien com a element ventilador de l’habitatge i per a les estances dels animals.
 • Al principi es tractava de finestres molt petites, ja que d’aquesta manera es conservava la calor.
 • Entrada: Un arc adovellat de mig punt. Inscripció «Hans» en lletres gòtiques. Posteriorment, arcs ogivals (al País Basc s’han conservat fins al segle XVI).
 • Un forat en el lloc corresponent a l’escut (es creu que es tractava d’Amezketa, el de Maria d’Igartza).
 • Estructura superior:
 1. Formada per bigues i columnes de fusta, amb tirants i voltes de creuaria del mateix material.

 2. Les peces es comptaren fent-t’hi talls, es desplegaren al prat per facilitar la feina, i posteriorment es pujaren utilitzant grues (d’aquella època).

 3. Coberta: Restaurada amb les mateixes tècniques (tornapuntes, estructura triangular); gran part és l’original.
 • Algunes bigues tenen talles decoratives (dents de llop...).
 • A l’estança principal hi ha pintures de fa 400 anys (2 vaixells, escrits, una cara de capgròs). Maria tenia fama: donava classes a les filles dels senyors (de quinze anys). Es creu que les pintures estan relacionades amb aquestes classes.
 • Utilitzaven morter, i per això era necessari arreglar-los sovint.
 • No s’han trobat les escales.
 • Queden restes de la cuina a la finestra contigua a l’armari. A l’exterior s’hi trobaren restes de ceràmica. Les escombraries es llançaven per la finestra.
 • A la planta baixa, el dia a dia, els cavalls, l’estable; a la superior, els dormitoris.