igartza-aurreko-dorrea-ibilbidea.png

5. LA TORRE ANTERIOR

Un cop fetes les explicacions sobre el pont, parlarem de la torre que es construí amb anterioritat, ja que abans de construir el palau, aquí hi havia una torre, i és important contextualitzar el conjunt.

  • El senyor de Lazkao ordenà al seu fill Garzi Lopez repoblar Igartza als voltants dels anys 1370-80. En aquella època es crearen diferents viles, i això alarmà els senyors, ja que implicava l’aparició d’un tercer poder.
  • Igartza disponia d’una gran quantitat de recursos i, a més a més, des d’allà controlaven tant la via com les poblacions situades entre Segura i Ordizia:
  • L’aigua
  • La via principal
  • Gràcies a l’aigua, el molí i la ferreria
  • És important per tal d’entendre la importància del conflicte polític d’aquell segle (es mostren on es troben les restes de la torre). En aquella època s’enfrontaven dos grans grups:
  • D’una banda, els senyors o “parientes mayores” (les famílies amb més béns i una major riquesa) El senyor de Lazkao, els Loiola i el comte d’Oñati, entre d’altres. Els de sang blava (nosaltres som més que vosaltres).
  • Els consells de les viles i les comunitats camperoles de la Germandat de Guipúscoa (Arrasate, Tolosa, Beasain). Gràcies a la meva feina seré més que tu o acumularé una major riquesa.
  • Es produïren disputes entre els “parientes mayores”, i els senyors de Guipúscoa perderen aquest conflicte.
  • L’escapçament de les torres es produí de diferents formes.